Segg mi, wat is een Fründ?

 

Jo, dor steihst du nu in din ganze Pracht und weets nich wohin.

Hest wat anstellt, wat nich so gau woar. Un du weest, de kümmt un ward di holen. Nu steihst du her un büst alleen. Un dor frogst du mi nu, wat en Fründ is.

Wie schall man en Fründ beschriewen? Denkst du, en Fründ is en, de geiht med di opn Swutsch? Kloar, so en kann ock en Fründ sein. Villicht is en Fründ ock en, der för di de Blommen versorgt, wenn du nich to Huus büst. Villicht kannst ock med em n Per stehlen oder anners wat. Den geiht med di villicht dorch „dick un dünn“ – so to seggen. En Fründ is en, de steiht an dine Siet, wat du ock don heest. Obers ick segg di wat: een Fründ is een, bi den kannst du bi Nacht un Wind un Väder, wenn dat dor buten blosen deiht un keen een schick sien Hund för de Döör, bi den kannst dann ankloppen. Un he mok di op, steiht dor, kann ween in sein Slapatüg, kiek di an un segg:

Kumm gau rin, dor buten is dat so gräsig. Un denn segg he ok: Legg din natt Kledagg aff un he geev di een warm Pullover un een Poar dicke wullene Strümp ut sien Schaap. Un denn segg he nog: Set di dol op dat Sofa in die warme Stuv. Ick mook us en gode Tass Tee. So as du dat geern heest. Med Milch un Honning, seut as in din Kinnertied. Un düsse Fründ weet, woans du dat gern hest. Un denn geiht he no die Kök un mokt den Tee un kom wedder med den Tee in scheune grote Tassen. He stellt de för di un denn geiht he un bring nog en Teller med seuten Krom. Denn sitt he dol un kiek dei blots an un legg sien Hand op diene Schulter un segg: Dor buten dor geihst du nich mehr rut düsse Nacht, du kannst in mien Bett slopen. Ick slop op mien Sofa.

Un denn giff he di sien bäst Bettüg un sülben mok he sik dat Sofa kloar. Und denn wüllt du wat seggen, wat dat so dringlich woar, wat di her triewen hett, ober he seggt: Gode Nacht. Lot din Hart to Ruh komen. In de Fröh, wenn de Sünn opsteiht un allns is licht un kloar un all de svatten Hunde sün wech, keen düstern Schatten mehr to seen, denn könt vi snacken. Denn snackt vi vad di bedröwt un denn fint vi en Weg ut den düstern Tunnel, in den du infoahrt büst.

Un du kannst di leggen un kannst deep de Luft inholen, de Luft in en Stuw, wo du en Fründ büst un en Fründ hest.

 

©Margret Silvester, April 2016